Zwrot w 2 krokach!

Krok 1. Wypełnij formularz zwrotu i dołącz go do paczki | pobierz PDF

Krok 2. Nadaj paczkę na adres uwzględniony w formularzu do zwrotów


Prawo odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], telefoniczne pod numerem: 575 228 666, bądź też listownie na adres
  StawiamKlocki.pl Dominik Skowera
  ul. Wysłouchów 41A/55
  30-611 Kraków
  w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Zgodnie z art. 34 (1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Odesłanie rzeczy noszącej ślady użytkowania musi się wiązać z koniecznością obniżenia wartości rzeczy. Źródłem uprawnień konsumenta do odstąpienia od umowy jest okoliczność, że – odmiennie niż w sklepie stacjonarnym – nie ma możliwości obejrzenia przedmiotu, zatem konsument nie ma prawa użytkować, korzystać ze sprzętu, a zapoznać się z nim w takim sposób jak czyni to będąc w sklepie stacjonarnym.
 7. Do paczki wraz ze zwracanym produktem prosimy o włożenie wypełnionego formularza zwrotu
 8. Zwrot zakupu zestawów oraz zestawów promocyjnych odbywa się tylko w całości. Zwrot jedynie części zestawu jest podstawą do wykonania zwrotu z potrąceniem części kwoty ustalonej przez sklep

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Państwa o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrot płatności odbywa się za pomocą przelewu bankowego, na podany przez Klienta nr. rachunku bankowego. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od momentu odebrania przesyłki. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych na odległość nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.